Město Náchod - Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě
Dnes
Teplota: 0.9 °C

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě

nemocnice

Výzva k podání žádosti o stipendium pro

studenty 2. a 3. ročníků středních škol a absolventských ročníků studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka pro akademický/školní rok 2019/2020

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě informuje, že zahajuje přijímání žádostí o stipendium pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol a absolventských ročníků studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka podle

§5, §5a, §6, §7, §18, §21b, §14 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních s předpokládaným ukončením studia v roce 2020, 2021, 2022 pro obory: všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra, zdravotnický záchranář, zdravotnický laborant, nutriční terapeut (dále jen příslušný program).

Bližší informace jsou stanoveny Směrnicí o Stipendijním programu Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě za účelem zajištění nelékařských zdravotnických pracovníků.

Podmínky pro získání stipendia:

Žadatel:

  • je zletilý a plně svéprávný, vostatních případech žádost za studenta podává jeho zákonný zástupce
  • musí být studentem 2. nebo 3 ročníku střední školy či ukončeného absolventského ročníku 2020 příslušného programu a zaváže se uzavřít budoucí pracovní smlouvu sOblastní nemocnicí Náchod a. s.
  • nesmí být současně zařazen do takového stipendijního programu, jehož podmínky vylučují splnění podmínek tohoto programu
  • může získat stipendium do výše 80.000,- Kč
  • musí předložit kžádosti doklady dle Směrnice

Termín podání žádostí o stipendium je PRŮBĚŽNÉ na adresu: Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě, Sabina Matoulková, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Obálka žádosti bude viditelněé označena „Stipendium".

O žádosti o stipendium rozhoduje správní rada nadačního fondu.

Více informací o programu a žádost o stipendium naleznete zde:

www.nfnemocnice.mestonachod.cz

V Náchodě dne 1. 8. 2019

Jan Birke